7.11. syyskokous valitsi yksimielisesti Marja-Leena Pentikäisen jatkamaan puheenjohtajana seuraavalle kaudelle. Hallituksen erovuoroisista Sari Laitinen jatkaa. Annika Sorrin vetäydyttyä hallitustyöskentelystä, hänen tilalleen valittiin Kirsi Saastamoinen Vantaalta.

Kokouksessa käsiteltiin Jalostuksen tavoiteohjelma ja tehtiin siihen jäsenten ehdottamia muutoksia ja tarkennuksia. JTO hyväksyttiin lähetettäväksi rotujärjestön käsittelyyn kun taulukot on päivitetty ajan tasalle. Hallitus valtuutettiin tekemään sellaiset mahdolliset Kennelliiton vaatimat tekniset muutokset, joilla ei ole vaikutusta asiasisällön henkeen.