Jalostus ja terveys

Suomen Kennelliiton yleinen jalostusstrategia 2013-2016;

"Jalostukseen käytettävän koiran suositellaan olevan iältään vähintään 2-vuotias, mielellään tätä vanhempi, jotta sen ja lähisukulaisten ominaisuuksista saadaan mahdollisimman varmaa tietoa jalostusta varten (kts. myös kohta: ”Perinnölliset viat ja sairaudet”). "

Terveyden ja luonteen kannalta on tärkeää olla käyttämättä koiria jalostukseen liian nuorina.  Alle kaksi vuotiaan koiran aikuisiän luonteesta tai  mahdollisista puhkeavista perinnöllisistä sairauksista ei voida vielä sanoa mitään

________________________________________________________________________

Englanninkääpiöterrierit ovat luovuttaneet näytteitä Hannes Lohen ryhmän koirangeenitutkimukseen.

http://www.koirangeenit.fi/