PIKKUMUSTA SHOW 2022 - SPECIALTY SHOW 2002

Päivitetty: 11. elok.


HUOM!!! Marja Salminen on estynyt arvostelemaan ja Matti Luoso Suomesta arvostelee erikoisnäyttelyn.AIKATAULUKIRJE:

Pikkumusta_2022_aikataulukirje
.pdf
Download PDF • 324KB


INFORMATION IN ENGLISH


Suomen Englanninkääpiöterrierit ry. ensimmäinen VIRALLINEN pääerikoisnäyttely englanninkääpiöterriereille!


HELSINKI, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen nurmialue koivikko 20.8.2022


Näyttelyssä arvostellaan myös Pikkupennut 5-7kk, jälkeläisluokka ja kotivaliot


Tuomarivaihdos: Matti Luoso, Suomi


Ilmoittautuminen aukeaa 1.5.2022


Ilmoittautuminen:

Showlink.fi

tai postitse osoitteella Virpi Tähtinen, Puomitie 11, 28300 Pori


Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.8.2022


Arvosteluluokat:

Pennut 5 kk - 7 kk

Pennut 7 kk - 9 kk

Juniorit 9 kk - 18 kk

Nuoret 15 kk - 24 kk

Avoin 15 kk ->

Valiot 15 kk ->

Veteraanit 8 v ->

Kasvattajaluokka (saman kasvattajan 4 kasvattia)

Jälkeläisluokka (Saman koiran 4 jälkeläistä, koiran ei tarvitse olla ilmoitettuna näyttelyyn muihin luokkiin)


Lisäksi oma luokka kotivalioille (esimerksi kivesvikaiset, purentavikaiset) ja parikilpailu


Ilmoittautumismaksut:


1. koira 25€/koira

saman omistajan 2. jne. koira 20€/koira

pennut ja veteraanit 15€/koira

Yli 10-v veteraanit ILMAINEN


Kotivalio-luokka 5€/koira HUOM! ilmoittautuminen paikan päällä

Parikilpailu ILMAINEN HUOM! ilmoittautuminen paikan päällä


Näyttelyssä valitaan lisäksi parhaat liekkikorvat.


Tiedustelut: hallitus.ett@gmail.com tai 044 029 0013Peruutusehdot:


lmoittautumismaksu palautetaan näytteilleasettajan niin halutessa, jos näyttely joudutaan peruuttamaaan, niin ilmoittautumismaksu palautetaan vähennettynä 5€ pankki ja käsittelykuluja per ilmoittatumistapahtuma.


Näyttelyämme sponsoroi:IN ENGLISH:


PIKKUMUSTA SHOW 2022

Finnish English Toy Terrier Associations first OFFICIAL specialty show for English Toy Terriers!


HELSINKI, Tuomarinkartano Greyhound Center lawn area 20.8.2022

Special classes included Puppies 5-7 months, progeny class and home champions


Change of Judge: Matti Luoso, Suomi


Registration opens on May 1, 2022


Registration:

www.showlink.fi/ -> Online Entry

Entry Form

or by post to Virpi Tähtinen, Puomitie 11, 28300 Pori


Entry closes 7.8.2022


Classes

Puppies 5 months - 7 months

Puppies 7 months - 9 months

Juniors 9 months - 18 months

Intermediate 15 months - 24 months

Open 15 months ->

Champions 15 months ->

Veterans 8 years ->

Breeder class (4 dogs of the same breeder)

Progeny class (4 progeny of the same dog, the dog does not have to be entered in the show for other classes)


In addition, a separate class for home champions (for example missing testicles, wrong bite, ears floppy) and doubles competition
Registration fees:


1st dog 25 € / dog

2nd, etc. dog of the same owner 20 € / dog

puppies and veterans 15 € / dog

Veterans over 10 years FREE


Home Champion class 5 € / dog, NOTE! on-site registration

Doubles FREE, NOTE! on-site registration


In addition, the best flame ears will be selected in the exhibition.


Inquiries: hallitus.ett@gmail.com or 044 029 0013Cancellation policy:


The registration fee will be refunded at the exhibitor 's request if the exhibition will have to be canceled, the registration fee will be refunded except 5€ bank and handling fee per entry event.