top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laadittu: 23.5.2018

 

1.   REKISTERIN NIMI

Nimi: Suomen Englanninkääpiöterrierit ry:n jäsenrekisteri

 

2.   REKISTERIN PITÄJÄ

Nimi: Suomen Englanninkääpiöterrierit ry (Rek. 187.957)

Verkkosivut: http://www.englishtoyterriers.fi/

Sähköposti: hallitus.ett@gmail.com

 

3.   REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

Puheenjohtaja: Marja-Leena Pentikäinen

Osoite: Väinönkuja 8 A 15, 24100 Salo

Puh: 040-5217578

Sähköposti: marjapen@hotmail.com

 

Jäsensihteeri: Katja Lehtinen

Osoite: Kuusingintie 13 – 15 B5, 93600 Kuusamo

Puh: 040-7264993

Sähköposti: katja.lehtinen@kuusamo.fi

 

4.   REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitoon ja viestintään yhdistyksen toiminnasta.

 

5.   REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

-          etu- ja sukunimi

-          kotiosoite

-          sähköpostiosoite

-          puhelinnumero

-          jäsennumero (tulee automaattisesti jäsenrekisteriohjelmasta)

-          jäsenyyslaji (vuosijäsen, ainaisjäsen, tuomari)

-          liittymispäivä

-          jäsenmaksun suoritustiedot (määrä ja maksupäivä), muut

maksusuoritukset

 

6.   REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin henkilötiedot saadaan joko suoraan jäseneltä sähköpostilla lähetetyllä jäsenanomuslomakkeella tai hänen jäsenmaksun maksavalta kasvattajalta. Kasvattajalla tulee olla pennunostajalta kirjallinen lupa jäsenyyteen ja tietojen luovuttamiseen yhdistykselle.

 

Jäsenmaksun suorittamispäivämäärä ja summa, samoin kuin muiden jäsenen yhdistykselle suorittamien osallistumis- tai tilausmaksujen maksamispäivämäärät ja summat saadaan yhdistyksen pankin tiliotteelta.

 

7.   SÄÄNNÖNMUKAISTEN HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Ei säännönmukaista luovutusta.

 

8.   REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖTIETOREKISTEREIHIN

Rekisterissä olevat osoitetiedot yhdistetään Suomen Terrierijärjestö ry. – Finlands Terrierorganisation rf:n osoiterekisteriin Terrilife -lehden postitusta varten.

 

9.   TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

 

10.  REKISTERIN SÄILYTYS, ARKISTOINTI, HÄVITTÄMINEN JA SUOJAAMINEN

Manuaalinen aineisto:

Jäsenlistoja ei yleensä tulosteta tai löydy muussa kuin sähköisessä muodossa. Mikäli manuaalista rekisteriaineistoa on, se säilytetään jäsensihteerin asunnossa. Rekisteriaineisto hävitetään asianmukaisesti tarpeen loputtua.

 

Sähköinen aineisto:

Jäsenrekisteri toimii käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka löytyvät jäsensihteeriltä, rahastonhoitajalta sekä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalta. Jäsenrekisteriohjelman tietokanta löytyy Selkotieto Oy:n palvelimelta ja jäsentietoja käytetään nettipohjaisella Netti-Jäseri ohjelmalla. Sähköinen rekisteriaineisto on vain yhdistyksen jäsenasioita hoitavien nimettyjen henkilöiden käytössä salasanalla suojatussa verkossa sekä jäsensihteerin henkilökohtaisella tietokoneella. Rekisteriaineisto hävitetään asianmukaisesti tarpeen loputtua.

 

Suomen Englanninkääpiöterrierit ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilyttämisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

11.  TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus nähdä ja tarkastaa jäsenrekisteriin kirjatut itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopio. Jäsen voi esittää tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti jäsensihteerille.

 

12.  TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon normaalin ylläpitomenettelyn yhteydessä oma-aloitteisesti.

 

Rekisteröidyllä jäsenellä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista esittämällä korjauspyyntö jäsensihteerille joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.

bottom of page